Kurtyny Paskowe

Łatwy i szybki montaż 

Poniżej przedstawiamy, jak w krótkim czasie zamontować kurtynę.


1. Pasy PCV z zamontowanymi płytkami montażowymi dostarczamy zwinięte w rolki - przed montażem zalecamy ich rozłożenie co spowoduje samoczynne "rozprostowanie" - nie jest to konieczne, ale ułatwi montaż. Optymalny czas rozłożenia w zależności od temperatury otoczenia wynosi od 12-24h.

2. Wysokość zawieszenia wieszaka dobieramy tak, aby kurtyna wisiała ok 0,5 do 1 cm nad posadzką.

3. Kolejne listwy grzebieniowe (jeśli szer. kurtyny przekracza 1,5 m dostarczamy je dla wygody montażu w częściach) wieszamy obok siebie w poziomie.

4. Na gotowe haczyki zawieszamy kolejne pasy utrzymując dobraną zakładkę w sposób naprzemienny (jak na rysunku poniżej.)

5. Zawieszenie na zakładkę czyli wzajemne pokrycie poszczególnych pasów na 1, 2 lub 3 haczyki daje nam od 36 do 98 % wzajemnego pokrywania - sposób pokrycia zależy od stopnia szczelności kurtyny jaką chcecie Państwo uzyskać. Standardem jest zakładka na 1 haczyk. Jeśli nie jesteście Państwo pewni jakie rozwiązanie jest dla Was optymalne radzimy zacząć od standardowego. W miarę potrzeb możecie później zamontować kolejne pasy - zagęszczając sposób przewieszenia.

6. Kurtyna paskowa jest gotowa.

Najbardziej popularne zastosowania kurtyn paskowych można zobaczyć w naszej galerii.