Kurtyny Paskowe

Regulamin

Administrator danych osobowych
Firma Rewako Katarzyna Piernikorz z siedzibą w Opolu 45-231 przy ul. Oleskiej 153, NIP: 7542805790, jest administratorem danych osobowych pozyskanych z serwisu www.rewako.eu oraz z pozostałej aktywności użytkowników w internecie. Jako administrator danych osobowych osób fizycznych, obowiązani jesteśmy zapewnić im ochronę i bezpieczeństwo podczas przetwarzania. Czynimy to z należytą starannością z wykorzystaniem właściwych środków technicznych i organizacyjnych oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str.1), zwanym RODO.

Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresami,

poczty elektronicznej: biuro@rewako.eu
telefonu: 510573668